Zhromaždiť sa

zhŕknuť sa, zísť sa


Relevantne k zhromaždiť sa