Zhýralosť

flámovanie, hýrenie, radovánky, veselosť


Relevantne k zhýralosť