žiadať

dožadovať sa, potrebovať, požadovať, prosiť, pýtať, vyžadovať


Relevantne k žiadať