žiadosť

požiadavka, prianie, prosba, túžba, prianie, túžba, vinš (hovorovo), želanie


Relevantne k žiadosť