žiaduci

potrebný, požadovaný, vhodný, vyhovujúci, želateľný, vyhľadávaný


Relevantne k žiaduci