žilka

aorta (term.), artéria (term.), cieva, kapilára (term.), tepna, vlásočnica (term.), véna (term.), žila


Relevantne k žilka