Zintenzívniť

eskalovať, odstupňovať, stupňovať, stupňovať sa, zintenzívniť sa, zosilniť, zosilniť sa, zvýšiť, zvýšiť sa


Relevantne k zintenzívniť