živý

bujarý, divý, nespútaný, neviazaný, roztopašný, veselý, bystrý, čulý, hektický, rušný


Relevantne k živý