Zjednotiť

integrovať, prepojiť, splynúť, spojiť, spojiť sa, stmeliť, zjednotiť sa, zlúčiť, zlúčiť sa


Relevantne k zjednotiť