žľab

kanál, koryto, priekopa, priepust, zákop


Relevantne k žľab