Zľahčovať

bagatelizovať, podceňovať, znesväcovať, znevažovať, znižovať


Relevantne k zľahčovať