Zlorečiť

hromžiť, kliať, nadávať, reptať, sťažovať si, šomrať, preklínať


Relevantne k zlorečiť