Zlosť

hnev, jed, mrzutosť, nenávisť, srd, nervozita, podráždenosť, pobúrenie, rozhorčenie, roztrpčenie, trpkosť, zúrivosť


Relevantne k zlosť