Zmáčať

máčať, premočiť, premáčať


Relevantne k zmáčať