Zmena

alterovanie (term.), alterácia (term.), premena, striedanie, obmena, prechod, premena, transformácia (term.), variant, výmena, zámena


Relevantne k zmena