Zmenšiť

stenčiť sa, zcvrknúť sa, zmenšiť sa, zmrštiť sa, zraziť sa, zmierniť, znížiť, zredukovať


Relevantne k zmenšiť