Zmenšiť sa

stenčiť sa, zcvrknúť sa, zmenšiť, zmrštiť sa, zraziť sa


Relevantne k zmenšiť sa