Zmierniť

zmenšiť, znížiť, zredukovať


Relevantne k zmierniť