Zmrštiť sa

stenčiť sa, zcvrknúť sa, zmenšiť, zmenšiť sa, zraziť sa


Relevantne k zmrštiť sa