Zmýšľanie

intelekt, mienka, myseľ, myšlienky, nálada, presvedčenie, vôľa


Relevantne k zmýšľanie