Zmýšľať

dumať (poeticky), hútať (poeticky), mať na mysli, mieniť, myslieť, nazdávať sa, predpokladať, premýšľať, rozmýšľať, uvažovať


Relevantne k zmýšľať