Znak

arma, címer, erb, znak rodu, štít, charakter, letora, nátura, povaha, profil, rys, ráz, stránka, temperament, typ, vlastnosť, význam, emblém, odznak, symbol, indikácia, znamenie, označenie, popis, symbol, značka, známka


Relevantne k znak