Znalec

autorita, kapacita (hovorovo), moc, odborník, rešpekt, vážnosť, úcta, expert, odborník, profesionál, zasvätenec, špecialista


Relevantne k znalec