Znamenie

indikácia, znak, predzvesť, stigma, stopa


Relevantne k znamenie