Znášať trest

pykať, trpieť


Relevantne k znášať trest