Znečistiť

infikovať, kontaminovať, nakaziť, ušpiniť, zamoriť, zašpiniť


Relevantne k znečistiť