Znevažovať

bagatelizovať, podceňovať, znesväcovať, znižovať, zľahčovať


Relevantne k znevažovať