Znížiť

redukovať, zmenšiť, zmierniť, zredukovať


Relevantne k znížiť