žobrať

modlikať (hovorovo), prosiť, prosíkať (poeticky), pýtať


Relevantne k žobrať