Zobraziť

ilustrovať, predstaviť, ukázať, vykresliť, vylíčiť (archaizmus), vyobraziť, znázorniť


Relevantne k zobraziť