Zodpovedajúci

identický, rovnajúci sa, rovnaký, totožný, zhodný, korešpondujúci, príslušný


Relevantne k zodpovedajúci