Zodpovedať

byť v súhlase, byť v súlade, byť v zhode, korešpondovať, kryť sa, súhlasiť, zhodovať sa, odpovedať, odvetiť


Relevantne k zodpovedať