Zohyzdiť

mrzačiť, zmrzačiť, znetvoriť, zohaviť


Relevantne k zohyzdiť