Zorný uhol

aspekt, hľadisko, ohľad, postoj, stanovisko, zreteľ


Relevantne k zorný uhol