Zosadiť

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zrušiť, zvrhnúť


Relevantne k zosadiť