Zotročiť

ovládnuť, poddať, podrobiť


Relevantne k zotročiť