Zožierať

krušiť (archaizmus), mordovať, moriť, mučiť, ničiť, sužovať, trápiť, trýzniť, týrať, umárať


Relevantne k zožierať