Zradný

postranný, zlomyseľný, zákerný, záludný, úkladný, ľstivý


Relevantne k zradný