Zraziť sa

stenčiť sa, zcvrknúť sa, zmenšiť, zmenšiť sa, zmrštiť sa


Relevantne k zraziť sa