Zredukovať

zmenšiť, zmierniť, znížiť


Relevantne k zredukovať