Zrejmý

badateľný, citeľný, evidentný, jasný, očividný, pozorovateľný, viditeľný, zjavný, zreteľný, evidentný, jasný, jednoznačný, očividný, zjavný, zreteľný


Relevantne k zrejmý