Zrušiť

anulovať, odrieknuť, odvolať, prehlásiť neplatným, prehlásiť za neplatný, stornovať, vziať späť, zaraziť, zastaviť, zosadiť, anulovať, odstrániť, vymazať


Relevantne k zrušiť