Zúbkovanie

vrub, vrúbkovanie, zárez


Relevantne k zúbkovanie