Zvesť

avízo, informácia, oznam, oznámenie, popis, správa, chýr, fáma, legenda, povesť, reči (hovorovo), rozprávka


Relevantne k zvesť