Zvláštnosť

abnormalita, abnormita (archaizmus), mimoriadnosť, neobvyklosť, odchylka, zriedkavosť, kuriozita, podivnosť, rarita, vzácnosť, výnimočnosť, výstrednosť, čudáctvo, originalita, svojráznosť


Relevantne k zvláštnosť