Zvolať

jačať, kričať, revať (hovorovo), vrieskať, vyhŕknuť, vykríknuť, zajačať, zakričať, zavolať, zavrieskať


Relevantne k zvolať